TOUWTREKKEN
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
 
In sommige delen van ons land was touwtrekken een vermaak tijdens een kermis of een volksfeest. Doordat het touwtrekken elk jaar terugkwam, ontstond er ook de behoefte aan uniforme spelregels. Uit deze behoefte is een landelijke organisatie voortgekomen, de Nederlandse Touwtrekkers Bond (N.T.B.). Naast het organiseren van landskampioenschappen, neemt de N.T.B. ook deel aan de Europese- en Wereldkampioenschappen.
De touwtreksport wordt in ± 20 landen actief beoefend.
Deze landen nemen deel aan de internationale wedstrijden.
Nederland is reeds div. malen Europees kampioen geweest in verschillende klassen.
 
Touwtrekken is een krachtsport, het vereist een intensieve training, maar het is tevens een teamsport, waarbij ook de nodige aandacht moet worden besteed aan techniek en tactiek, pas dan komen de krachten vaneen team optimaal naar voren. Het is ook een eerlijke teamsport, waarbij een harde confrontatie met de tegenstander is uitgesloten.
 
De touwtreksport is een zomersport, die meestal beoefend wordt op een vlakke grasmat met een touw van natuurvezel met een lengte van 36 mtr. en een omtrek van ± 10 cm. Op het touw zijn markeringen aangebracht op 4 mtr. uit het midden.
 
Ook in het Noorden van Nederland zijn op diverse plaatsen touwtrekwedstrijden, en voor deze wedstrijden die niet onder leiding van de N.T.B. worden georganiseerd, kunnen deze Algemene spelregels van toepassing zijn.
 
De T.T.O.Drenthe merkt steeds weer dat er in verschillende plaatsen een ruime belangstelling bestaat voor de touwtreksport, met name tijdens de vrije wedstrijden.
 
Daarom zou de T.T.O.Drenthe ook graag zien dat er meer ploegen gaan deelnemen aan de competitie.
Om deze stap gemakkelijker te maken is het voor een ploeg mogelijk aan een aantal vrije wedstrijden deel te nemen.
Alle wedstrijden worden (met een enkele uitzondering) op een zaterdag gehouden en beginnen ‘s avonds om 20.15 uur.
Ploegen die wensen deel te nemen aan de wedstrijden dienen zich twee dagen van tevoren aan te melden bij de wedstrijdleiding, zie inlegvel.
De niet bij de T.T.O.Drenthe aangesloten ploegen zullen inschrijfgeld moeten betalen. De T.T.O.Drenthe zou het bijzonder op prijs stellen indien U aan één of meerdere van deze wedstrijden zou deelnemen.
Wilt U meer informatie, kunt U dat aanvragen via de website.
De touwtreksport is een aantrekkelijke krachtsport, die in teamverband beoefend wordt. De T.T.O.Drenthe hoopt daarom dat meerdere ploegen in het Noorden deze sport in replica horloges competitieverband gaan beoefenen.
Daarom volgen hierna nog enkele richtlijnen en spelregels voor beginnende ploegen.